Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

Photaf Panorama Pro

Bài viết liên quan:Tính Năng trênPhotaf Panorama Pro
  • Chụp ảnh full HD
  • Cài làm hình nền cho điện thoai bạn
  • Sử dụng đọc lập theo máy ảnh không phức tạp
  • Bạn có thể tự động nghép ảnh
  • Chụp ảnh Tạo ảnh Panorama toàn cảnh 360 trên Photaf Panorama pro
  • share hình ảnh lên facebook

Photaf Panorama ProPhotaf Panorama ProPhotaf Panorama ProPhotaf Panorama ProPhotaf Panorama ProPhotaf Panorama Pro

0 nhận xét:

Đăng nhận xét